Facebook Twitter Google Plus

Bevestiging Ambtsdragers

21 januari 2019   |   Door E M (Redactielid)
Zondagochtend 20 januari jl. werden in de Dorpskerk, tijdens de eredienst van wijkgemeente 2, de broeders Harm-Jan Bakker en Kristiaan de Bruin in het ambt van resp. jeugdouderling en ouderling-kerkrentmeester bevestigd.

Voorganger: ds. W.C. Polinder uit Putten. 
Schriftlezingen: 1 Petrus 4: 1-11; Tekst: 1 Petrus 4: 7-11.
Klik hier voor een link naar de eredienst.

 

Na hun jawoord op de vragen vanuit het formulier knielden beide broeders afzonderlijk neer en kregen zij naast de bevestiging ieder een persoonlijke tekst mee.

Harmen Jan Bakker (Harm-Jan): "Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid."(1 Timotheüs 4:12)
Teunis Kristiaan de Bruin (Kristiaan): "En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem." (Kolossenzen 3:23)

Daarna ontvingen zij Gods zegen.

   

Hierop zong de gemeente hen staande Gezang 9 vers 3 toe:

Dat zij hun ambt en plicht, o HEER,
Getrouw verrichten tot Uw eer;
Dat Uwe gunst hun werk bekroon',
Uw Geest hen leid' en in hen woon'.