Facebook Twitter Google Plus

Scholenzondag in de Dorpskerk (Verslag)

28 januari 2019   |   Door E M (Redactielid)

Zondag 27 januari jl. was het Scholenzondag in Bodegraven. Alle vier de P.C. Basisscholen waren verbonden aan een kerk. De Prinses Beatrixschool en de Verhoeff Rollmanschool hadden, samen met de commissie Scholenzondag, de dienst in de Dorpskerk voorbereid.

Voorganger: Kandidaat H.B. van der Knijff. 
Thema: "De jongste eerst?!"  
Schriftlezingen: 1 Samuël 10: 17-25, 1 Samuël 13: 13-14 en 1 Samuël 15: 35-16: 1-13.
Kern: God draait alles om. Hij maakt andere keuzes. David heeft een ander hart. Zijn hart is gericht op God. God laat Zijn hart spreken, maakt onlogische keuzes. Hij geeft verlossing en redding door Jezus.

Klik hier
 voor de liturgie. Klik hier voor een link naar de eredienst.

De kinderen hielpen tijdens de dienst met het uitdelen van de liturgiën, wet- en schriftlezingen, collecte en uitdelen van de presentjes. Ook was er aan het begin van de dienst een kort gesprek met 'de acht zonen van Isaï'. (Dienst gemist opname @ 05:56) We hoorden dat God niet kijkt naar of je groot, wijs, slim of sterk bent. God kijkt anders. God zet de kleinste, de jongste (David) voorop!

Na afloop van de dienst was er gelegenheid om de werkstukken te bekijken en was er koffie, thee en limonade voor een ieder. Hierbij hielpen enkele moeders en oud-leerligen van de beide scholen.

=====