Facebook Twitter Google Plus

Sing-In in Bethlehemkerk (Fotoverslag)

10 februari 2019   |   Door E M (Redactielid)

Zondag 10 februari was er, na de morgendienst, weer een Sing-In in de Bethlehemkerk. Vooraf was er koffie/thee/limonade in het zaaltje naast de kerk. Een mooi moment van ontmoeting. 

Om 11 uur begon, onder leiding van een aantal muzikanten, de Sing-In.

Speciaal voor de kinderen waren drie kinderliederen aan de liedlijst toegevoegd en waren er voor hen een aantal kleine slaginstrumenten meegenomen. Hier werd enthousiast gebruik van gemaakt. Zo werd het een Sing-In voor jong en oud!

Klik hier voor de liederen die deze ochtend werden gezongen. 

  

Zaterdagavond 9 februari jl. werd er door een aantal van de muzikanten al hard geoefend. Hierbij nog twee foto's doorgestuurd door de organisatoren. 

De volgende Sing In zal D.V. eind april / begin mei worden gehouden. Ook dan is iedereen opnieuw van harte welkom in Nieuwerbrug. U/jij kunt vanaf nu ook (jo)uw voorkeurslied(eren) opgeven bij Ina Graafland.