Facebook Twitter Google Plus

Presentatie reis naar Jordanië

11 juni 2019   |   Door EvV (Redactielid)
In verband met onvoorziene kerkelijke activiteiten kan de presentatie over onze reis naar Jordanië na de morgendienst van zondag 30 juni a.s. niet door gaan. Zodra er een nieuwe datum beschikbaar is, hopen we u daar over te berichten.

=================

Eerdere berichtgeving:

Wij zijn gevraagd om na de morgendienst van 30 juni in de Dorpskerk u en jou het een en ander te vertellen over en te laten zien van onze reis naar Jordanië om daar Syrische vluchtelingen te helpen. U bent allen hartelijk welkom!

Hartelijke groeten, 
Cobie en Jan Smit.

=================

Berichtgeving ten tijde van de reis:

Tijdens onze reis willen we graag Syrische vluchtelinggezinnen voorzien van een voedselpakket voor een maand. De pakketten worden bij lokale winkeliers ingekocht en de kosten bedragen ongeveer € 32,00 per stuk. Met zo’n pakket wordt een gezin een maand voorzien van hun basisbehoeften. Juist in deze tijd, waarin het daar nog koud is, hebben ze dat hard nodig.

Helpt u ons mee? Uw bijdrage is welkom op IBAN NL76 ABNA 0484 6740 48  t.n.v. Stichting CAMA Zending in Driebergen. In omschrijving graag “Mafraq Voedselpakket” vermelden.


Doneren kan nog steeds!