Facebook Twitter Google Plus

Slotmiddag Zondagsschool (Fotoverslag)

8 april 2019   |   Door E M (Redactielid)
Zondag 7 april jl. vond de Slotmiddag van Zondagsschool 'Abia' plaats. De middag begon om 14.30 uur in 't Anker. Alle ouders, opa's, oma's, vriendjes en vriendinnetjes waren van harte welkom.

Het was erg fijn te zien dat er zoveel gekomen waren. We hadden met elkaar een goede afsluiting van het seizoen. Joab leidde de quiz en de bijbelvertelling werd verzorgd door ds. van Oordt.

Ook namen we afscheid van vijf oudste kinderen. Zij zullen doorstromen naar de catechisatie. We bedankten hen voor hun inzet en wensten hen Gods zegen toe. Allen ontvingen een Bijbel. Bij de overhandiging van de Bijbels kregen zij allen een persoonlijke tekst mee:

Davine: "Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen." (Psalmen 37 vers 4 en 5)
Anna: "Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u." (Psalmen 32 vers 8)
Mirjam: "en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is." (2 Timotheus 3 vers 15)
Ricardo: "Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid," (2 Timotheus 3 vers 16)
Pim: "De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid, allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht; Zijn lof houdt voor eeuwig stand." (Psalmen 111 vers 10)

Jeugdouderling Niels Doelman sloot de middag af.