Facebook Twitter Google Plus

Pre Marriage Course

10 april 2019   |   Door EvV (Redactielid)
Op woensdag 10 april sloten we de Pre Marriage Course af, na vijf gezellige en waardevolle avonden.

Op de avonden kwamen verschillende onderwerpen aan de orde: 

Communicatie. Tijdens de eerste bijeenkomst ging het over de waarde van voorbereiding op het huwelijk, het leren communiceren en effectief praten en effectief luisteren.

Toewijding. Hierbij kwam aan de orde: Waarom trouwen - Het huwelijksverbond - Tijd voor elkaar nemen en het verleggen van loyaliteiten.

Conflicten oplossen. Omgaan met boosheid, verschillen aanvaarden, omgaan met financiën en elkaar vergeven zijn de items die op deze avond aan bod kwamen.

Liefde levendig houden. Deze avond ging het over: Onze vriendschap ontwikkelen, elkaars behoeften ontdekken en onze seksuele relatie opbouwen.

Gedeelde doelen en waarden. De laatste avond ging over gezamenlijke doelen en waarden: wat vind je samen belangrijk in je huwelijk. Waar wil je samen voor gaan. Een onderwerp om steeds weer tegen het licht te houden in je relatie. Zijn we nog op koers, hebben we nu andere prioriteiten....