Facebook Twitter Google Plus

SIZA vrouwenochtend: 12 april (Verslag)

13 april 2019   |   Door E M (Redactielid)

Vrijdag 12 april jl. was weer een fijne SIZA vrouwenochtend. We lazen Marcus 14:12-26. Heleen Bénard van Christenen voor Israël leerde ons over de Pesach maaltijd en de rituelen daarbij.

Heleen legde ons uit en liet zien wat er allemaal gegeten wordt bij de Sederschotel en wat de betekenis ervan is. Seider (of seder) betekent letterlijk 'volgorde', het is de orde voor de huiselijke plechtigheid van het vertellen van de uittocht uit Egypte gedurende de eerste 2 avonden van Pesach.

Bv het groen op de schotel, peterselie of een andere groene groente maar In ieder geval iets dat van de koude grond komt en wat als eerste groeit: dat staat voor nieuw leven.
Er is bv ook een matze tas met 3 vakjes en de middelste wordt eruit gehaald en gebroken en een deel ervan verstopt in huis. Want, wij weten nog niet alles en er zijn dingen bij de Hemelse Vader.
De 3 matzes zijn de Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zo wijst ook het botje op de schotel naar het feit dat er geen tempel is en geen priesters zijn en er dus niet geofferd kan worden. 

En waarom hangt/ leunt men aan tafel tijdens Pesach? Of zit men op gammele krukjes? Omdat dat verwijst naar het snel kunnen vertrekken van het volk uit Egypte, toen ze aan het wachten waren.

4x wordt er over een beker wijn een zegen uitgesproken.
Kiddoesj (Heiliging)
1. Ik zal u uitvoeren
2. Ik zal u redden van de slavernij
3. Ik zal u verlossen
4. Ik zal u als mijn volk aannemen.

En zo heeft Heleen ons nog veel meer verteld, eigenlijk was ze om 11.30 nog helemaal niet klaar?
'Dank je wel, Heleen, voor je mooie uitleg!'

We zongen o.a. ook het mooie lied van JdH 542: Wilt gij van zonde en schuld verlost zijn? Daar is kracht in het bloed van het Lam! Hoe mooi is deze verwijzing naar ons Paasfeest!

Corrie en Dirk Bouwman, hartelijk dank voor jullie tijd om te verkopen voor Christenen voor Israel.

Namens SIZA team gezegende Paasdagen! 
Eveline, Ruth, Toos en Charlotte.

We zijn ook te vinden op FB en u kunt ons mailen: siza@hervormdbodegraven.nl
Charlotte is telefonisch bereikbaar: 06-40481754.