Facebook Twitter Google Plus

Zingen op Tweede Paasdag (Verslag)

22 april 2019   |   Door E M (Redactielid)
Op Tweede Paasdag werd er in de Bethlehemkerk een zangdienst gehouden. Oud-predikant ds. L.W. Smelt verzorgde een korte meditatie. Bijzonder om elkaar, na een voor ds. Smelt intense periode van ziekte, weer te ontmoeten.

Voordat de dienst begon vertelde hij kort hoe zijn herstel verloopt en hoe het momenteel met hem gaat. Hij is nog niet volledig hersteld, maar zeer dankbaar dat hij hier weer kan zijn: 'Soli Deo Gloria!'  

Schriftlezing: Lukas 24: 1-12
Kern: "Het leven is het leven waard, omdat Hij leeft!"

Klik hier voor de tekst v.d. beamer.

Met jong en oud loofden we de opgestane Heer. Voor de kinderen waren extra muziekinstrumenten aanwezig en daar werd enthousiast gebruik van gemaakt. Fijn, dat jullie er óók bij waren!

  

Na afloop van de zangdienst was er nog een kort moment voor koffie, thee en limonade en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Daar werd uitgebreid gebruik van gemaakt. Velen hebben ds. Smelt en zijn vrouw gesproken. Dank ook aan Netty, die ons allen van koffie, thee en limonade voorzag!

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg,
omdat ik weet: Hij heeft de toekomst
en het leven is het leven waard, omdat Hij leeft.

Because He lives, I can face tomorrow.
Because He lives, my fear is gone.
Because I know: He holds the future
and life is worth the living just because He lives.

 

=============

Op zaterdagochtend 20 april is er vanaf 8.30 uur al heel hard geoefend. Via één van de organisatoren ontvingen wij een foto van de muziekgroep: 

 
Opperste concentratie @ de Bethlehemkerk