Facebook Twitter Google Plus

'Zie Het Lam!'

19 april 2019   |   Door E M (Redactielid)
Op Goede Vrijdag was de ochtenddienst, geleid door ds. A. Baas, vooral gericht op de kinderen. Het thema: 'Simon ontmoet Het Lam'.

Begintekst: 'Zie Het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt.' (Johannes 1:29) Schriftlezingen: Lukas 23:26-28 en Lukas 23:44-48.
Tekst: 'En toen zij Hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen.' (Lukas 23:26 26)

Klik hier voor de liturgie. 
Klik hier om de dienst terug te luisteren.

In de preek vertelde ds. Baas een verhaal over Simon van Cyrene en zijn twee zonen Alexander en Rufus. Op de terugweg naar huis vertelde hun vader over Mozes en het Pascha (het bloed van het Lam redt) en Abraham en het offer van Izaak (God zal voor een Lam zorgen).

Jeruzalem ingaand kwamen ze langs de menigte en de weg waar Jezus liep. Daar werd Simon verplicht het kruis van Jezus te dragen. Op Golgotha klonk: Het is volbracht (Jezus is het Lam). De twee zoons raakten hun eigen lam, dat ze bij zich hadden voor hun Pascha, kwijt. Staande onder het kruis wees hun vader hen op Jezus (Zie het Lam)!

We werden gewezen op onze taak als ouders (Simons en Simones), grootouders en gemeenteleden. Opvallend zijn de twee plekken in de Bijbel waar de namen genoemd worden: 'En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg.' (Markus 15: 24) én 'Groet Rufus, de uitverkorene in de Heere, en zijn moeder en de mijne.' (Romeinen 16: 13)

Op YouTube vonden we het verhaal verwerkt in een prachtig lied: 'Watch The Lamb':  


'Watch The Lamb'