Facebook Twitter Google Plus

Nieuws vanuit PGB: Bevestiging Arjo v.d. Steen

6 mei 2019   |   Door E M (Redactielid)
Zondag 5 mei jl. werd in de ochtenddienst in de Ontmoetingskerk Arjo van der Steen bevestigd tot kerkelijk werker bij de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs.

Klik hier voor de liturgie van de dienst. 
Klik hier voor de opname van de dienst. 

(Toevoeging van Arjo: Bevestiging: @ 22.30 minuten; Kindermoment: @ 33.00 minuten; Preek Arjo: @ 39.00 minuten; Toespraak ds. van Oordt: @ 58.00 minuten)

De bevestiging en zegen werd uitgesproken door ds. Bram Tack. Daarna legde ook ds. van Oordt Arjo de hand op en bevestigde hem. 

Vanuit de Emmaüsgemeente kreeg Arjo woorden uit Filippenzen 4: 6-7 mee: "Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren." 

Ds. van Oordt gaf Arjo woorden uit 2 Timotheüs 2: 11b-12a mee: "Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren."

Na de bevestiging en het toezingen door de gemeente met de woorden van Psalm 134 vers 3 hield Arjo een korte preek over de Emmaüsgangers (Schriftlezing: Lukas 24: 13-35). 

Aansluitend zongen we: 

Wij gaan op weg met brandend hart,
Met een gebed bij elke stap.
Het lied van hoop klinkt door de landen,
Zingend van de nieuwe dag.

Laat de vlam weer branden als een helder baken,
als heraut van ´t morgenuur.
Laat het lied weer sprank´len,
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.

Tweeduizend jaar, en dag en nacht,
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten,
naar een liefde die verwarmt.

Laat de vlam weer branden als een helder baken,
als heraut van ´t morgenuur.
Laat het lied weer sprank´len,
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.
Opwekking 404

  
Van de kindernevendienst kreeg Arjo een slinger en tafelkleed voorzien van goede wensen

===========

Arjo v.d. Steen
(Per 1 mei: 12 uur per week verbonden aan Prinses Juliana kerk Scheveningen
en voor 24 uur per week verbonden aan Protestantse Wijkgemeente Emmaüs)