Facebook Twitter Google Plus

Bevestiging Ambstdragers

29 april 2019   |   Door E M (Redactielid)
Zondagavond 28 april jl. werden in de Dorpskerk, tijdens de eredienst van wijkgemeente 2, de broeders Cees Bulder en Gertjan ter Maat in het ambt van resp. pastoraal ouderling en jeugdouderling bevestigd.

Voorganger: ds. A. Baas.
Begintekst: "God sprak tot Abraham: "En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden." (Genesis 22 vers 18a)
Schriftlezingen: Jesaja 49: 1 - 6, Lukas 2: 29-32 en Lukas 24: 44-49.
Tekst:  "En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem." (Lukas 24 vers 47)
Klik hier voor een link naar de eredienst.

 

Na hun jawoord op de vragen vanuit het formulier knielden beide broeders afzonderlijk neer en kregen zij ieder een persoonlijke tekst mee:
Cornelius Bulder (Cees): "Jezus zei tegen hem: Weid mijn schapen."(Johannes 21 vers 17d)
Gerrit Jan ter Maat (Gertjan): "En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden." (Jakobus 1 vers 5)

  

Hierop zong de gemeente hen staande Psalm 134 vers 3 toe:

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

Daarna ontvingen zij Gods zegen. Ook werden de beide echtgenotes betrokken bij de bevestiging van het ambt van hun man. De dominee sprak hen kort toe en wenste ook hen Gods zegen toe.