Facebook Twitter Google Plus

SIZA vrouwenochtend: Verslag 17 mei

18 mei 2019   |   Door E M (Redactielid)
Op vrijdag 17 mei hadden we de laatste SIZA vrouwenochtend van dit seizoen. Lees hier een verslag van de ochtend.

Het was fijn om weer veel bekenden te mogen verwelkomen. Dianne begeleidde ons op de piano en Coby zong enkele liederen met ons voor.

Charlotte deelde eerst haar ervaring met haar gezin op Rootsreis in Taiwan en China. Ze heeft daar Gods nabijheid erg ervaren. Ze zag nl best op tegen de hele onderneming, maar het is allemaal erg goed verlopen dankzij Hem! Ze hoorde bv. met haar gezin na een best spannende dag in Taipei, Taiwan opeens bij de Mc Donald de liederen: 'Heer, ik prijs uw grote naam' en 'You're an amazing God' op de radio! Volgens de gids, die christen is, mag de muziek uitgekozen worden door de werknemers. Ongeveer 5% van de bevolking is christen in Taiwan, dus toch wel heel bijzonder dat deze muziek nu klonk! In China zijn veel sites op internet geblokkeerd maar Charlotte kon wel gewoon Grootnieuws radio op de app beluisteren. Ook zo iets wondelijks!  Ze hoorde een lied dat op dat moment erg van toepassing was op de situatie;

Naast je lopen van Lev

Mijn ziel wat ben je rusteloos
En hart wat ben je bang
Mijn hoofd wat maal je eindeloos
Ik pieker al zo lang

Om dat wat er gebeuren kan
Maar meestal niet gebeurt
Ik weet het maar toch heeft de angst
mijn dag ermee gekleurd

Maar midden in de onrust
Klinkt een zachte stem:
Gelukkig wie op God vertrouwt
Gelukkig wie dat doet
Wie heel zijn leven op Hem bouwt
Ooit maakt Hij alles goed
En tot die tijd er is
Blijft Hij naast je lopen

Na het zingen van weer mooie bekende en wat onbekende liederen sprak Corinna de Groot over Rachab: 

Standvastig tussen brokstukken.
Onze eerste indruk is vaak heel bepalend, de eerste indruk van Rachab is vaak dat je niet naar haar opkijkt.. Maar Rachab wist heel goed wat er leefde. Ze wist waar ze over sprak. Ze kende de God van Israël, want ze noemde machtige dingen op. Ze erkent die God die boven en beneden God is. Ook weet ze dat ze ten dode opgeschreven is en gaat niet voor haarzelf maar voor haar familie naar de verspieders om te vragen om redding.

Hebben wij allemaal niet iets weg van Rachab? We zijn allemaal getekend door leven, want wat kan je allemaal niet overkomen?
Waar zit jij?

Rachab wist wie ze was maar toont in moeilijke tijden toch standvastig te zijn. Het is heel makkelijk om te kijken naar anderen en een ideaalbeeld van te maken. Maar wie dienen we daar mee? In Jozua 6 vers 25 staat: "Maar de hoer Rachab werd door Jozua gespaard samen met iedereen die tot haar familie behoorde. Hun nakomelingen wonen tot op de dag van vandaag onder de Israëlieten, want Rachab had de mannen die in opdracht van Jozua Jericho moesten verkennen, een schuilplaats gegeven."


Het is alsof God het scharlaken koord draait en horizontaal maakt want Gods genade maakt haar reddingsplan onderdeel van Zijn reddingsplan! Want Rachab wordt onderdeel van de geslachtslijn van Jezus, onderdeel van Gods plan, een nieuw bestaan!

Tenslotte vertelde Corinna nog een verhaal uit India over een waterdrager en zijn twee emmers, de conclusie is dat je terug moet kijken hoe God je zegent, misschien klein maar wel deel van Gods plan en laten we omhoog kijken naar die God die leven geeft!

Het SIZA team dankt alle vrouwen voor hun komst dit seizoen en voor de verwennerij die we kregen de laatste ochtend! Ook danken we de muzikanten, spreeksters, bakkers én Trix en Wilma voor de catering van afgelopen seizoen. Zonder hen allen was het niet mogelijk geweest.

Wij zullen ons weer gaan voorbereiden op een prachtig, nieuw seizoen! 

Een hele fijne zomer gewenst voor een ieder en dat u ook God maar dichtbij mag voelen, in de natuur, in de rust, thuis, in de tuin, op reis of waar dan ook!

Gods zegen in de zomer van ons alle vier,
Ruth, Toos, Eveline en Charlotte

En van harte welkom weer in het nieuwe seizoen!Info of vragen? FacebookWebsite en/of mail naar: siza@hervormdbodegraven.nl