Facebook Twitter Google Plus

Beroep naar Delft aangenomen

20 mei 2019   |   Door EvV (Redactielid)

15 mei - Dominee van Oordt heeft besloten om het beroep van de Protestantse Gemeente Delft (wijk Mattheus), aan te nemen.

Dit betekent dat hij bedankt voor het beroep van de Hervormde Gemeente Hardinxveld-Giessendam, wijk Noord. Het is het spoor dat hij heeft gekregen van zijn Zender en in gehoorzaamheid volgt.

Onze wegen gaan binnenkort uit elkaar, maar we roepen u op om juist nu om hem en zijn vrouw Dilly te staan in gebed en meeleven. We bidden dat dominee van Oordt rust krijgt over zijn beslissing en kracht krijgt om onze gemeente los te laten.
 

Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad,
wees Gij mijn gids.
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
wees Gij mijn gids.
Blijf dicht bij mij; ga stap voor stap mij voor;
dan ben ‘k gerust en veilig volg ‘k uw spoor. 

Namens wijk 1,
Ad Lughart, scriba