Facebook Twitter Google Plus

Zingen op Tweede Pinksterdag (Verslag)

11 juni 2019   |   Door E M (Redactielid)
Op 2e Pinksterdag was er in de Bethlehemkerk, met ondersteuning van de muziekgroep, een Sing-in. Met jong en oud prezen en loofden we onze Drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Voor de kinderen waren er extra muziekinstrumenten aanwezig. Heerlijk dat jullie er tijdens de Sing-in óók weer bij waren. We hebben jullie horen meespelen en meezingen, mooi!

Ds. A. Baas verzorgde de meditatie. Het thema was 'Dronken/Vol van de Heilige Geest'.
De schriftlezing, gelezen door een van de aanwezige tieners, was uit Efeze 5: 14-21.
Klik hier voor de opname van de Sing-in. 
Klik hier voor de tekst van de beamer/liturgie van de Sing-in.

Na afloop van de SIng-in was er nog een kort moment voor koffie, thee en limonade en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Daar werd uitgebreid gebruik van gemaakt.

Iedereen bedankt voor zijn/haar komst en graag tot de volgende keer! 

   

===============

 Vleugels 

Heer, wil mij op uw vleugels nemen, 
zoals een arend met haar jongen doet. 
Totdat de stormwind is verdwenen, 
dekt Gij mij met uw vleugels toe.

Want ik roep, Heer van dood en leven, 
vang mij op, voordat ik val. 
Blijf met uw liefde om mij zweven, 
zodat ik nimmer vallen zal. 

Heer, wil mij op uw vleugels dragen, 
zoals een arend met haar jongen doet. 
Als ik vermoeid door zorg en vragen, 
soms niet meer weet, hoe ik vliegen moet.