Facebook Twitter Google Plus

Ds. en mw. Verboom: Dank u wel!

1 juli 2019   |   Door E M (Redactielid)

In de ochtenddienst in de Dorpskerk op zondag 30 juni jl werd ds. Verboom (en zijn vrouw) bedankt voor zijn jarenlange inzet in onze gemeente. Vele jaren heeft hij de gemeente bijgestaan.

Wat mogen we hen dankbaar zijn voor al het werk dat door hen, voor de gemeente van Christus, is gedaan. Bodegraven en Nieuwerbrug zijn tevens dankbaar dat zij hen nog in hun midden mogen houden!

Voorganger: Ds. A. Baas. Thema: 'De weg naar de Gloria is de Via Dolorosa'.
Schriftlezing: Romeinen 8: 16-25.
Tekst: "Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden" (Romeinen 8 vers 18)

Klik hier voor de link naar de eredienstDankwoord richting ds. en mw. Verboom vanaf 1:09:02

Allereerst sprak ds. A. Baas een woord van dank richting ds. en mw. Verboom.

Namens de kerkenraad ontvingen zij een oude originele prent van de Dorpskerk en een grote bos bloemen. 

    

Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Aansluitend sprak ds. Verboom de gemeente toe en bedankte hij allereerst de Heere God. 'Weet dat God heel veel van u en jou houdt!' Daarna bedankte hij de gemeente en tot slot zijn vrouw, die hem al die jaren gesteund heeft. 

Op verzoek van ds. Verboom gaven we tot slot, samen met ds. Verboom en zijn vrouw, nogmaals God alle eer met het zingen van Psalm 72 vers 11. Dit deden we staande.

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov' Hem vroeg en spâ;
De wereld hoor', en volg' mijn zangen,
Met Amen, Amen na.