Facebook Twitter Google Plus

Doopdienst: 14 juli

14 juli 2019   |   Door E M (Redactielid)

Zondag 14 juli zijn in de Dorpskerk drie kinderen gedoopt: Tess, Lucas en Job. Het thema van de dienst was 'Ik ben gedoopt!'. Voorganger: ds. A. Baas.

Aanvangstekst: "Want u/jij bent gestorven en uw/jouw leven is met Christus verborgen in God" (Kolossenzen 3 vers 3)
Schriftlezingen: Genesis 9: 8-17 en Romeinen 6: 1-8
Tekst: "Wij zijn dan met Hem (Christus) begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen." (Romeinen 6 vers 4)
Klik hier voor een link naar de eredienst.  

De dopelingen kregen de volgende doopteksten mee: 
Tess van den Berg (Tess): "Want je bent gestorven en je leven is met Christus verborgen in God." (Kolossenzen 3 vers 3)
Lucas Jacobus Buitenhuis (Lukas): "Zo dien jij ook jezelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere." (Romeinen 6 vers 11)
Jonathan Albert ter Maat (Job): "Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven." (Romeimen 6 vers 8)


© Foto's: Bob v.d. Weide