Facebook Twitter Google Plus

Verhuisbericht familie de Zwart

13 juli 2019   |   Door E M (Redactielid)

Beste gemeente, geliefde broeders en zusters in Christus. We zijn 28 juni jl. met ons gezin naar Amerongen verhuisd, naar het voormalige zendings-diaconessenhuis Bethanië. 

We gaan aan de slag voor stichting Hebron missie en wonen hier met drie andere gezinnen van het stafteam. Hebron zal een huis van gebed, toerusting en ontmoeting zijn, ook de fulltime- en de parttime bijbelschool zal binnen Hebron plaatsvinden. Wij hebben de beheerderstaak van het gebouw en willen ons richten op evangelisatie in Nederland.

Nu we niet meer in Bodegraven wonen verlaten wij als gezin de gemeente. Wij hebben een fijne tijd in Bodegraven gehad, waarin we allebei mochten groeien in de genade en kennis van de Heere Jezus! In het jaar 2012 hebben wij samen belijdenis gedaan in deze gemeente, daarna kregen we meer verlangen in onderwijs en hebben we twee jaar de parttime bijbelschool gevolgd. 

In de periode dat we een bijbelschool mochten volgen zijn we allebei afzonderlijk door de Heere geroepen om ons leven geheel aan Hem te geven en arbeiders te zijn/worden in Zijn Koninkrijk. Annemarie werd tijdens een lezing over evangelisatie geraakt door de woorden “De velden zijn wit om te oogsten maar er zijn weinig arbeiders!” waardoor er velen niet het evangelie horen en daar door altijd de grote liefde van onze Heere Jezus zullen missen of niet kennen. Johannes werd bevestigd door een prediking binnen onze eigen gemeente in het voorjaar van 2017 uit (Johannes 12 vers 24) daarin staat dat de graankorrel moet sterven aan zichzelf om vrucht te kunnen dragen. 

Via een mooie en bijzondere weg heeft God ons in Amerongen gebracht. 

We danken God boven alles in dankbaarheid en we willen iedereen hartelijk bedanken voor de ontmoetingen, bemoedigingen, gebed, meeleven en fijne tijd die wij hier de afgelopen jaren hebben ervaren. 

Kom gerust een keer langs in Amerongen om te genieten van de plek of om te zien wat we doen.  

Ons nieuwe adres is:
Jan van Zutphenweg 4,
3958GE Amerongen 
www.hebronmissie.nl  

Zegen en groet,
Johannes & Annemarie
Salomé
Jochanan
Fébe