Facebook Twitter Google Plus

Bijbellezen in de vakantie

9 augustus 2019   |   Door JKH
Bijbellezen in de vakantie - Wie neemt er de tijd voor? Er zijn diverse Apps die daarbij kunnen helpen. - Aan de slag met de suggestie van ds. Visser en - Meelezen met Chadash.

In de dienst van 7 juli jl. hoorden we de wet van God uit Romeinen 12. Ds Visser deed tevens de suggestie om dit hoofdstuk in de vakantie eens uit het hoofd te leren.

Romeinen 12:9. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. 10. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. 11. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. 12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. lees hier verder.

Handige Bijbel-app voor onderweg: - 'Mijn Bijbel' voor de iPhone of Android.

De HSV is eenvoudig te selecteren en ook offline beschikbaar.

Nog een leestip:
Hierbij een gedeelte van de Bijbelstudie over de Heilige Geest, overgenomen van het verslag Chadash 2019 (zie halverwege 30 juli jl.:
De Geest en Identiteit vanuit Romeinen 8:11-17, 2 Korinthe 1:20-22 en Jesaja 11:2. 
De Gaven van de Geest: Profetie en Tongentaal vanuit 1 Korinthe 14 en Jesaja 48:16 en 17.
De Gaven en de Geest: Genezing en Doop met de Heilige Geest vanuit 1 Korinthe 12 en Handelingen 19:1-7
Bidden in de Geest en Levensheiliging vanuit 1 Johannes 3:1-6, Efeze 4:30, Handelingen 7:51 en Handelingen 5:3.