Facebook Twitter Google Plus

Grasduinen - Tisha B'Av en Bach

11 augustus 2019   |   Door JKH
Grasduinen - Over Tisha B'Av, de Joodse Rouwdag én - Over een bijzonder boek over een bijzondere componist: J.S. Bach.


Tisha B'Av

De negende (tisha) dag van de maand Av wordt in het Jodendom onder meer de verwoesting van de eerste en tweede tempel in Jeruzalem herdacht:

- De wiki over Tisha B'Av met een handzaam overzicht

- De vrienden van Ezra met een uitgebreide beschrijving

- Een video-overzicht op Youtube (4 minuten, engelstalig). Met ook een goede uitleg van de geestelijke verdieping die deze periode met zich mee kan brengen.

In deze periode worden onder meer geen huwelijken gesloten en de laatste dag wordt gevast. Men leest de Klaagliederen van Jeremia. Bezinning op weg naar Rosh Hashannah - het Joodse nieuwjaar.

Met dank aan Dirk en Corrie die vanaf het tempelplein ons groeten (11 augustus) op het moment van de ceremonie. Deze vindt dit jaar een dag later plaats, omdat de laatste/negende dag dit jaar op de sjabbat valt. Deze dag wordt dit jaar dus van zonsondergang op zaterdag 10 augustus tot zonsondergang op zondag 11 augustus door de Joden herdacht door vasten, rouwen en gebed.Bach - Muziek als een wenk van de hemel (John Elliot Garnider)

Dit bijzondere boek neemt je mee in de tijd van J.S. Bach, schetst de politieke - en culture context en het muziekonderwijs sinds Luther. Veel werken van Bach worden besproken en krijgen een extra dimensie.

Enkele gedachten bij dit boek:

  1. Bachs meesterkunst wordt ook door seculieren gezien als heenwijzing naar een werkelijkheid boven ons cq het bestaan van God.
  2. Het kan nodig zijn gewoontes en tradities te doorbreken, waarbij het de kunst is de behoudende klasse mee te krijgen.
  3. Bach koos bewust voor bijbelse en kerkelijk gefundeerde muziek, tegen de lichtvoetige opera's. Hierdoor bereikte hij een ongeëvenaarde intensiteit.

Je kunt het boek twee keer lezen: Een keer voor de verhaallijn en een keer met Youtube erbij: 'Gardiner Bach' levert vele mooie opnames. De verbazing groeit zo mogelijk nog meer als je ziet hoe jong Bach was toen hij reeds imposante stukken schreef. Gardiner beleeft en beschrijft als dirigent de stukken van binnenuit.