Facebook Twitter Google Plus

Afscheidsdienst ds. Van Oordt

1 september 2019   |   Door E M (Redactielid)
Zondag 1 september jl. stond de ochtenddienst in het teken van het afscheid van ds. en mw. Van Oordt. Ds. Van Oordt en zijn vrouw verhuizen binnenkort naar Delft.

Daar zal hij de Protestantse Gemeente Delft (Wijk Mattheüs) dienen.

Thema: 'Geworteld zijn in Jezus Christus.'
Schriftlezing: Kolossenzen 2: 4-24.
Kern: "Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus." (Kolossenzen 2: 6-8)

Klik hier voor een link naar de eredienst. 

Bij aanvang van de eredienst sprak ds. Van Oordt een persoonlijk woord richting de gemeente en kerkenraad. Centraal hierin stond zijn grote dank aan God, Die hem al die jaren geleid heeft.

Na afloop van de dienst werden de ds. en zijn vrouw toegesproken door Richard van Duuren, voorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Bodegraven; ds. A. Baas, predikant wijkgemeente 2 Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug en Gert van Barneveld, ouderling wijkgemeente 1 Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug.

Gert bad aan het eind van zijn toespraak de dominee en zijn vrouw Gods zegen en nabijheid toe en bracht de dank van de gemeente en kerkenraad voor de afgelopen jaren met ds. en mw. Van Oordt bij de Heere God.   

  

Hierop zong de gemeente de dominee en mw. Van Oordt het Lied 272: 1 en 3 uit Weerklank toe:

Zij gaan vertrouwend aan uw hand,
U, Jezus, zult hen leiden;
van plaats tot plaats, van land tot land
zult u de weg bereiden.
Wanneer U hen een last oplegt,
schenkt U ook kracht tot dragen,
Ja, alles wat U van hen vraagt,
kunnen zij met U wagen.

Gedenk aan Uw belofte, Heer,
om steeds uw kerk te dragen.
Schenk ook aan hen, zoals weleer
uw Godd'lijk welbehagen.
Ga met hen mee, waar zij ook gaan
tot in de verste landen.
En als zij biddend voor U staan,
vul zelf dan ook hun handen.

  

Na afloop van de dienst was er gelegenheid tot persoonlijk afscheid nemen. Om de wachttijd te verkorten werd er koffie/thee aangeboden. Fijn, want de gemeente ging in grote getale bij de dominee en zijn vrouw langs om hen beiden de hand te drukken.