Facebook Twitter Google Plus

SIZA vrouwenochtend: Verslag 4 oktober

5 oktober 2019   |   Door EvV (Redactielid)

Afgelopen vrijdag, 4 oktober, was het de eerste SIZA ochtend van het seizoen en wat was het weer fijn om bij elkaar te zijn en elkaar te ontmoeten!

We mochten 75 vrouwen ontvangen. Wat zijn we daar als team dankbaar voor. Fijn om te zien dat vrouwen hebben uitgekeken naar de eerste ochtend.

De vrouwen kregen bij binnenkomst een kaartje met een vraag om zo wat gespreksstof te hebben, maar dat was voor de meesten niet nodig. Na gezongen te hebben sprak Eveline over de Kananese vrouw uit Mattheüs 15: 21-28.

De Kananese vrouw, haar dochter lijdt en haar moederhart lijdt. Bezeten, in de greep van een demon. Wat een pijn en verdriet heeft deze moeder! Deze vrouw kan in haar machteloosheid maar één kant op: Naar Jezus toe. In geloof gaat ze. Ze roept: 'Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David!' De Enige die zij nodig heeft is Jezus. En ze noemt Hem ‘Zoon van David!’ Ze ziet Hem als de Messias. Wat wordt het geloof van deze vrouw op de proef gesteld! Jezus zegt geen woord!!! Ook de discipelen willen haar wegsturen.

Soms kun je ook ervaren dat het zo stil blijft… Je voelt je niet welkom. Het lijkt alsof God je niet hoort, maar juist dan moet je op Hem vertrouwen. En dat doet deze vrouw. Ze volhardt, ondanks dat Jezus zegt dat Hij alleen gezonden is tot de verloren schapen van het volk Israel. En het blijkt in het verhaal dat het geloof van de vrouw overeind blijft en dat Jezus haar grote geloof ziet! 'O vrouw, groot is uw geloof, het zal gebeuren zoals u wilt' zegt Jezus in vers 28. Het is ook aan ons gegeven, christenen uit de heidenen. Hemelsbrood voor honden, door Jezus de Messias, onze Heer, prijs Hem! 

Na de pauze zaten we in teams en was er een 'pubquiz', om elkaar ook eens op een andere manier te leren kennen. Een pubquiz met verschillende categorieen zoals Vrouwen, de Bijbel, Nederland en Social Media. Het was erg gezellig en er werd goed overlegd en ook veel gelachen. Twee teams wonnen en mochten 2 liederen kiezen voor de volgende SIZA ochtend!

De volgende SIZA vrouwenochtend zal plaatsvinden op vrijdag 8 november. Hartelijk welkom weer!

 

 

====================

Net als afgelopen seizoen richten we ons komende maanden op Bijbelse vrouwen, waarbij we elke maand met een andere vrouw een stukje meelopen en van haar leren. Op vrijdag 8 november staat de tweede SIZA-ochtend gepland. 

Voor in de agenda vast de daarop volgende data van dit seizoen:

  • 13 december
  • 10 januari
  • 14 februari
  • 13 maart
  • 24 april
  • 15 mei 

De ochtend duurt van 10.00 tot 11.30 uur in het Anker (Pastorieplein 2) en is voor alle vrouwen in Bodegraven en omgeving. Vanaf 9.30 gaan de deuren open. Van harte welkom en neem gerust vriendinnen, zussen en andere vrouwen mee!  

We zijn ook te vinden op FB en u kunt ons mailen: siza@hervormdbodegraven.nl. Charlotte is telefonisch bereikbaar: 06-40481754 

Het SIZA-team: Toos Bakker, Charlotte Benders, Eveline Segers en Ruth Fousert.



(info@hervormdbodegraven.nl)