Facebook Twitter Google Plus

Opening Winterwerk 2019 (Verslag)

23 september 2019   |   Door E M (Redactielid)
Zondag 22 september jl. stonden in de Bethlehem- en de Dorpskerk de ochtenddiensten in het teken van Opening Winterwerk. Het thema van de erediensten was: 'Kom doe mee!'

Voorganger in de Bethlehemkerk: Prof. dr. H. van den Belt (Woudenberg)
Schriftlezing: Psalm 122: 1-9.  Klik hier voor de digitale liturgie
Klik hier voor de opname van de eredienst.

Voorganger in de Dorpskerk: Ds. A. Baas
Schriftlezing: Nehemia 2: 11-20.  Klik hier voor de digitale liturgie.
Klik hier voor de opname van de eredienst.

Tijdens de diensten werden de mentoren van de catechisatie en de leiding van het Jeugdwerk naar voren geroepen. Zij werden door de gemeente toegezongen met Psalm 134 vers 3:

Dat 's HEEREN zegen op hen daal';
Zijn gunst uit Sion hen bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
looft, looft dan aller heren HEER.

Na de erediensten was er een kort programma. (Zie hiervoor ook de liturgieën)
Van het programma in de Dorpskerk ontvingen we enkele foto's.

 (info@hervormdbodegraven.nl)