Facebook Twitter Google Plus

Doopdienst: 29 september

30 september 2019   |   Door E M (Redactielid)
Zondag 29 september zijn in de Dorpskerk zes kinderen gedoopt: Emma, Jens, Iris, Senn, Bowie en Tobias. Het thema van de dienst was ‘De Heere vrezen'. Voorganger: ds. A. Baas.

Aanvangstekst: "De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid, allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht; Zijn lof houdt voor eeuwig stand." (Psalm 111: 10)  Schriftlezing: 1 Koningen 18:1-16.
Tekst: "Nu vreesde Obadja de HEERE zeer. en "...terwijl ik, uw dienaar, vanaf mijn jeugd de HEERE vrees. " (1 Koningen 18: 3a en 12slot)

Klik hier voor een link naar de eredienst.  

De dopelingen kregen de volgende doopteksten mee: 
Emma van Wijngaarden: "Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen." (Psalm 86: 11)
Jens Huibert Jan Voortman (Jens): "U moet de HEERE, uw God, vrezen, Hem dienen en bij Zijn Naam zweren. Hij is jouw lof en Hij is jouw God" (Deuteromium 6: 13)
Iris Eigje Hendrika van Rhijn (Iris): "Zij zullen U vrezen, zolang de zon en de maan er zijn, van generatie op generatie." (Psalm 72: 5)
Senn Luca Nap (Senn): "Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, zodat zij niet van Mij afwijken." (Jeremia 32: 40d)
Bowie Eigenraam: "In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen, en voor Zijn kinderen zal Hij een toevlucht zijn.." (Spreuken 14: 26)
Tobias Seth Hagoort (Tobias): "De vreze des HEEREN is een bron van leven" (Spreuken 14: 27a)


© Foto's: Bob v.d. Weide(info@hervormdbodegraven.nl)