Facebook Twitter Google Plus

Bevestiging Ambtsdragers

21 oktober 2019   |   Door E M (Redactielid)

Zondagochtend 20 oktober jl. werden in de Dorpskerk, tijdens de eredienst van wijkgemeente 1, de broeders Johan Verdoold, tot kerkrentmeester, en Marnix Bos in het ambt van jeugdouderling bevestigd.

Voorganger: ds. A. Baas.
Begintekst: "Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien." zegt de Heere. (Joël 2 vers 28)
Schriftlezingen: 1 Koningen 18: 40-46 en Jacobus 5: 16-18.
Tekst:  "... want er is een gedruis van een overvloedige regen." (1 Koningen 18: 41c)
Klik hier voor een link naar de eredienst.

Na het jawoord kreeg broeder Johannes Jacobus (Johan) Verdoold een persoonlijke tekst mee: "Dien de HEERE met blijdschap." (Psalm 100 vers 2a) Johan neemt zitting in het College van Kerkrentmeesters.

Na het jawoord op de vragen vanuit het formulier knielde broeder Marinus (Marnix) Bos neer en kreeg ook hij een persoonlijke tekst mee: "Van de Herder bij uitnemendheid wordt gezegd: Hij zal Zijn kudde weiden en Hij zal de lammeren in Zijn schoot dragen.." (Jesaja 40 vers 11). Marnix wordt onderdeel van de kerkenraad als jeugdouderling.


Hierop zong de gemeente hen staande Psalm 134 vers 3 toe:

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

Aansluitend sprak de dominee Marieke, de vrouw van Marnix, toe en bad haar Gods zegen toe. Daarna werd de gehele gemeente opgeroepen om de (nieuwe) ambtsbroeders in hun gebed te gedenken. (info@hervormdbodegraven.nl)