Facebook Twitter Google Plus

Philadelphiadienst: 3 november (Verslag)

4 november 2019   |   Door E M (Redactielid)
Zondag 3 november vond, in de Dorpskerk, om 17.00 uur de jaarlijkse kerkdienst met en voor anders begaafden, ook wel de Philadelphiadienst genoemd, plaats. Voorganger ds. D. van Vreeswijk uit Zevenhuizen.

Het thema was 'Het huis op de rots' n.a.v. Mattheüs 7: 24-27.
Klik hier voor een link naar de liturgie. 

Helaas is er, door onbekende oorzaak, geen opname beschikbaar van deze dienst. Vandaar geen verdere link naar 'Dienst gemist'.

De dienst was met een aantal vrijwilligers van de Philadelphiaclub voorbereid. Met behulp van de beamer werkte de predikant het thema verder uit. 

Ook zongen we extra veel bijbelse liederen die we ook op de clubochtenden met elkaar zingen. We werden bij die liederen begeleid door Hanna, Peter en Els. Maarten bespeelde het orgel.

Tijdens de dienst mochten we helpen met het collecteren, erg leuk! Na afloop was er voor IEDEREEN koffie, thee en limonade in het koor van de kerk. 

Namens de vrijwilligers,
Anne en Elly. 

Meer info over de club? Klik hier!(info@hervormdbodegraven.nl)