Facebook Twitter Google Plus

Kom en deel! Terugblik gemeenteavond

6 november 2019   |   Door EvV (Redactielid)
Op woensdagavond 30 oktober vond in de Dorpskerk en 't Anker de gemeenteavond ‘deel je plaatje’ plaats. De eerste avond in een serie van drie.

Het doel van de avond was om met de gemeente een plaatje te maken van de gemeente zoals ze zichzelf ziet. Met 160 deelnemers is nagedacht over thema’s als de eredienst, het jeugdwerk en pastoraat, kerk zijn in Bodegraven en de kerkenraad. Op de avond hebben deelnemers in werkboekjes opgeschreven wat ze zien bij de verschillende thema’s. Inmiddels zijn er 145 boekjes en 11 aanvullende reacties ingeleverd. De informatie zal in de komende weken verwerkt worden.

Op de tweede gemeenteavond D.V. 18 maart wordt ‘het plaatje’ dat uit de verwerking is ontstaan gepresenteerd aan de gemeente. Al met al een actieve en waardevolle avond. Kon u er niet bij zijn en bent u benieuwd naar het hoe en waarom of heeft u andere vragen? Dan kunt u contact opnemen met Roel Lok of Jan de Vrij.

Een bezoeker omschrijft de avond:' Al met al een zeer geslaagde gemeenteavond. Er was ruimte voor diepgang maar zeker ook voor gezelligheid. De opening zorgde voor een ontspannen sfeer en doordat je een nummer bij binnenkomst kreeg, was je 'per toeval' aan elkaar gekoppeld met als resultaat dat er weer nieuwe connecties zijn gemaakt. Organisatorisch zat de avond sterk in elkaar. Van alle ruimtes werd gebruik gemaakt en er was voldoende ruimte voor inbreng; schriftelijk en / of mondeling. Aan het eind van elke ronde was er een gespreksvraag wat leuke en interessante gesprekken opleverde. Voor mij persoonlijk was het waardevol om op een dieper level na te denken over de gemeente waar ik al 27 jaar bij hoor. Alle ups en downs kwamen voorbij en je was vrij om je mening te geven. De vragen waren kritisch en gaven regelmatig stof tot nadenken. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen en wat vind ik daar eigenlijk van? Van geld tot liederen en van jeugdwerk tot indeling van de eredienst. Alles kwam aan bod. Een mooie start van het traject!Gemeenteavonden seizoen 19/20

Er zullen dit winterseizoen drie momenten worden georganiseerd, waarin we als gemeente met elkaar (jonger en ouder) kunnen delen wat er leeft, mogen dromen wat we hopen en verwachten en tot slot de kerkenraden bouwstenen aanreiken over wat te doen. Deze gemeenteavonden zijn een eerste stap om het beleid binnen onze gemeente te actualiseren.

Avond 1: 30 oktober 2019
Avond 2: 18 maart 2020
(info@hervormdbodegraven.nl)