Facebook Twitter Google Plus

Stickert u mee?

7 november 2019   |   Door EvV (Redactielid)
Heeft u ze al zien staan? De drie panelen van de reactiewand? Als u de afgelopen week in t Anker bent geweest dan zullen ze u niet ontgaan zijn.

Als u niet in 't Anker geweest bent, dan krijgt u ze nog te zien. De reactiewanden zijn geintroduceerd op de eerste gemeenteavond van 30 oktober jl. Het is een onderdeel van het proces om te komen tot een nieuw beleidsplan. De wand gaat reizen. Nu staat hij in 't Anker en eind november zal de wand verhuizen naar Nieuwerbrug.  '

Wat kunt u ermee? In de groene vlakken staan drie vragen. We nodigen u uit om de vragen te beantwoorden op de panelen met behulp van stickers. De stickers hangen aan de panelen.

Wat gebeurt ermee? Wat u op de panelen ‘zegt’ zal gebruikt worden om een plaatje van de gemeente te ontwikkelen en te ontdekken wat de gemeente belangrijk vindt in het gemeentezijn.

Voor nu en met het oog op de toekomst. In een paar bewegingen deelt u, uw mening.

Stickert u mee?


Gemeenteavonden seizoen 19/20

Er zullen dit winterseizoen drie momenten worden georganiseerd, waarin we als gemeente met elkaar (jonger en ouder) kunnen delen wat er leeft, mogen dromen wat we hopen en verwachten en tot slot de kerkenraden bouwstenen aanreiken over wat te doen. Deze gemeenteavonden zijn een eerste stap om het beleid binnen onze gemeente te actualiseren.

Avond 1: 30 oktober 2019
Avond 2: 18 maart 2020
(info@hervormdbodegraven.nl)