Facebook Twitter Google Plus

MANna-ontbijt 7 december

3 december 2019   |   Door EvV (Redactielid)
Op zaterdag 7 december is er weer een interkerkelijk MANna-ontbijt. Pim Marijs, veldwerker in Ethiopië voor de stichting Addis Alem wil met ons nadenken over evangelisatie. Hoe doe je dat? En zijn de voorbeelden uit Ethiopië zoveel anders dan hier? 
 
Sinds 2010 leven Pim en Gerdine Marijs met hun 3 kinderen in Ethiopië. Als landbouwkundige werkte Pim in verschillende landbouwprojecten door heel Ethiopië als adviseur, trainer en coördinator. Daarnaast is hij binnen Addis Alem Ethiopia projectleider voor diverse evangelisatieprojecten. Sinds 2018 volgt hij een theologische opleiding om zo meer te kunnen betekenen in de toerusting van lokale kerkleiders.
 
Een MANna-samenkomst biedt fysiek en geestelijk ontbijt van 8 tot 10; inloop vanaf 7.45 uur.
Hartelijk welkom in ’t Anker, Pastorieplein 2. Neem gerust vriend, broer of buurman mee. 
Graag even aanmelden via info@manna-dag.nl vanwege de inkoop. De ochtend is gratis; er is  een collecte voor de onkosten. 
 
Namens het MANna-team,
Koos van der Ree Doolaard

============= 

MANna-ontbijt is een initiatief voor en door Bodegraafse mannen.
Tijdens dit ontbijt luisteren wij naar een spreker, praten we over het thema en zingen we liederen.(info@hervormdbodegraven.nl)