Facebook Twitter Google Plus

Doopdienst: 1 december

2 december 2019   |   Door E M (Redactielid)
Zondag 1 december zijn in de Dorpskerk vier kinderen gedoopt: Noa, Wietse, Vieve en Levi. Het thema van de dienst was ‘Juda, Tamar, Perez en de doorbraak'. Voorganger: ds. A. Baas.

Aanvangstekst: "Looft de Heere, want Hij is goed. Die aan ons dacht." (Psalm 136)  Schriftlezingen: Genesis 38 en Mattheüs 1: 1-3a.
Tekst: "Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham. Abraham verwekte Izak, Izak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers; Juda verwekte Perez en Zerah bij Tamar." (Mattheüs 1: 1-3a met nadruk op Mattheüs 1 vers 3a)

Klik hier voor een link naar de eredienst. 


De dopelingen kregen de volgende doopteksten mee: 
Noa Maria Bakker (Noa): "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijke Raadsman." (Jesaja 9:5)
Wietse Hendrik Matthëus Kraaijeveld (Wietse): "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Sterke God." (Jesaja 9:5)
Vieve Hadassah Bakker (Vieve): "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Eeuwige Vader." (Jesaja 9:5)
Levi Pieter Theodoor van der Spek (Levi): "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Vredevorst." (Jesaja 9:5)


© Foto's: Bob v.d. Weide
(info@hervormdbodegraven.nl)