Facebook Twitter Google Plus

Door jongeren, voor iedereen

7 december 2019   |   Door EvV (Redactielid)
In verschillende Bodegraafse kerken worden jongerenactiviteiten georganiseerd. De bijeenkomsten zijn veelal met en door jongeren voorbereid maar bedoeld voor iedereen. We zetten alle data op een rij.

Themadiensten, dit zijn speciale avonddiensten in de Dorpskerk door jongeren voorbereid en meegeholpen (in liturgie en muziek), maar bedoeld voor de hele gemeente.

Impact, een interkerkelijke organisatie georganiseerd door jongeren, die mensen samenbrengt om God groot te maken; binnenkort is er ook een kerstspecial. Een kerstnachtdienst is er ook in de Ontmoetingskerk met jongerenwerker Arjo van der Steen.

Verder zijn er de al langer draaiende Sunday Half Hour (SHH) en lofprijzing met Praiseavond Refresh.

Al met al een mooi overzicht van activiteiten onder het motto “Door jongeren, voor iedereen”: van harte welkom!

Als Algemene Kerkenraad proberen we verbindingen te leggen tussen personen en activiteiten in verschillende Bodegraafse kerken. We gaan met elkaar in gesprek en wisselen ervaringen uit aan de hand van een aantal thema’s, zoals diaconaat en jeugdwerk. Concreet heeft dit nu in deze met data geresulteerd, zodat we elkaar datum-technisch niet in de weg lopen en samenwerken waar dat kan. 

Namens de algemene kerkenraad en jeugdouderlingen,

Stefan Kowalczyk, Erik Dijk en Roel Lok(info@hervormdbodegraven.nl)