Facebook Twitter Google Plus

Geen witte kerst, maar wél een 'witte' kerk!

28 december 2019   |   Door E M (Redactielid)
Vrijdag 27 en zaterdag 28 december jl. is er door de werkgroepleden Kerkmedia en een aantal vrijwilligers hard gewerkt. Er is een aanvang gemaakt met de aanleg van schermen en camera's in de Dorpskerk.

De voorbereidende werkzaamheden, het aanbrengen van een groot aantal kabels, zijn in volle gang. Deze kabels worden grotendeels verwerkt in de vloer van de kerk onder de banken.

Zie voor verdere info de Kerstklanken van zaterdag 21 december jl. onder het kopje 'Van de Kerkrentmeesters -> Media'.

Wordt vervolgd!(info@hervormdbodegraven.nl)