Facebook Twitter Google Plus

SIZA vrouwenochtend: 10 januari (Verslag)

9 januari 2020   |   Door EvV (Redactielid)
Vrijdag 10 januari jl. mochten we weer veel vrouwen uit verschillende gemeentes ontmoeten bij SIZA! Jannie van Rijn sprak over Deborah uit Richteren 4. Deborah was rechter en hield rechtszitting voor geschillen tussen Israëlieten onderling.

Ze doet dit onder haar eigen palmboom. Ze was ook profetes en de vrouw van Lappidoth. (Van haar man is niks terug te vinden.) Bijzonder dat er in die tijd een vrouw deze belangrijke ambt bekleedde!

In een tijd van onrecht en verwarring, onvrijheid en onzekerheid vormt Deborah door haar wijsheid, haar rechtspraak, haar kennis van God en van Zijn geboden, een lichtpunt en houvast. Deborah die van God deze gaven en talenten had gekregen en ze ook gebruikte! ‘Waar je talenten en de behoefte van de wereld elkaar kruisen ligt je roeping.’ Deborah werd geroepen en het werd haar werk.En wij? Hoe gaan wij om met onze gaven en talenten?
Het allerbelangrijkste is om met God verbonden te blijven. Dat is mogelijk door Bijbellezen en gebed. Je bent wie je bent door God. Hij heeft je gemaakt en zo moet het goed zijn. Als je dit begrijpt ben je rijk. En we hebben een eindeloze rekening die vol staat met geloof, hoop en liefde. En je kunt ervan uitdelen zoveel als je wilt. 

We hebben na de lezing getoost met champagne! En deelden papiertjes uit met: Ik wens jou:....
Ook waren er nog vragen over talenten waar we kort mee aan de slag gingen.

We zongen mooie liederen, deze keer met het orgel met begeleiding van Nelie, die dit bij het eerste vrouwenochtend-team ook deed.  

Volgende keer op 14 februari zal Dientje Wiersma spreken over de 5 talen van de liefde. 

Hartelijk welkom weer en neem gerust iemand mee!
Toos, Ruth, Eveline en Charlotte.  

 

We zijn ook te vinden op FB en u kunt ons mailen: siza@hervormdbodegraven.nl. 
Charlotte is telefonisch bereikbaar: 06-40481754(info@hervormdbodegraven.nl)