Facebook Twitter Google Plus

Nieuwjaarsgroet Familie Loenen

1 januari 2020   |   Door E M (Redactielid)
We kijken dankbaar terug op toch wel een bewogen jaar, waarin we veel mooie en ook een aantal lastige dingen hebben gezien. We zijn heel dankbaar dat we dit jaar ons lange-termijnvisum mochten ontvangen!

We zijn ook erg dankbaar voor het meeleven, meebidden en de giften die het mogelijk maakte om ook dit jaar in Arnhemland te werken.

Voor het komende jaar, waarin er ongetwijfeld weer veel dingen staan te gebeuren mogen we elkaar herinneren aan de trouw van onze God. ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid’. We kunnen daarom ook gerust het komende jaar in Zijn handen geven.

Een gezegend 2020 toegewenst,
Jaco, Corrina, Joah en Amy.

(Klik hier voor de Nieuwjaarswens 2020)Wilt u / Wil jij ons volgen? Kijk op:
www.maf.nl/loenen of Jaco and Corrina flying for life(info@hervormdbodegraven.nl)