Facebook Twitter Google Plus

Week van Gebed 2020: ‘Buitengewoon’

18 januari 2020   |   Door EvV (Redactielid)
Van 19 tot en met 26 januari wordt in Nederland de Week van Gebed gehouden. Ook in Bodegraven doen we weer mee. De Week van Gebed heeft als thema ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’.

Het is voorbereid door de kerken van Malta en is verbonden met de tekst in Handelingen 28: ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’. 

Het thema daagt ons uit om als christenen te streven naar meer dan het gewone, naar buitengewone vriendelijkheid. Maar ook om van anderen vriendschap te ontvangen en zo eenheid en verbondenheid te laten groeien. Door samen te bidden ervaren we eenheid en tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Op maandag tot en met zaterdag worden dagelijks van 19.15 uur tot 19.50 uur gebedsbijeenkomsten gehouden. Daarvoor zijn we steeds te gast in een andere kerk, bij een andere kerkelijke gemeente of geloofsgemeenschap. De bijeenkomsten zullen de sfeer hebben van de betreffende kerk of geloofsgemeenschap.

We zijn te gast bij:
Maandag 20 januari: Hervormd Bodegraven, Dorpskerk op de Oude Markt
Dinsdag 21 januari: RK Geloofsgemeenschap St Willibrordus, St Willibrorduskerk aan de Overtocht
Woensdag 22 januari: Pinkstergemeente De Morgenstond, Salvatorkerk aan de Vrije Nesse
Donderdag 23 januari: Protestante wijkgemeente Emmaüs, Lutherkerk aan de Marktstraat
Vrijdag 24 januari: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Ichtuskerk aan de Stationsweg
Zaterdag 25 januari: Gereformeerde Gemeente, Bethelkerk aan de Dronensingel

Iedereen is van harte welkom!
Voor meer informatie kunt u kijken op www.weekvangebed.nl of www.raadvankerken.nl.(info@hervormdbodegraven.nl)