Facebook Twitter Google Plus

Doopdienst: 12 december

13 januari 2020   |   Door E M (Redactielid)

Zondag 12 januari is in de Bethlehemkerk Thomas gedoopt. Het thema van de dienst was ‘Gods geliefde Zoon en Gods geliefde kinderen'. Voorganger: ds. A. Baas.

Aanvangstekst: "Loof de HEERE, want Hij is goed, Die aan ons gedacht heeft." (Psalm 136) Schriftlezingen: Jesaja 42: 1-4 en Mattheüs 3: 1-17 
Kern: Mattheüs 3: 13-17 met name vers 17: "En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!" 

Klik hier voor een link naar de eredienst. 

De dopeling kreeg de volgende dooptekst mee:
Thomas Maarten Hoogendoorn (Thomas): "Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd." (1 Johannes 3 vers 1a)(info@hervormdbodegraven.nl)