Facebook Twitter Google Plus

Scholenzondag 2020

26 januari 2020   |   Door EvV (Redactielid)

Zondag 26 januari was de jaarlijkse Scholenzondag. De leerlingen van de protestants-christelijke scholen in Bodegraven hadden een grote inbreng tijdens de kerkdiensten.

Het thema van de diensten was: Hé ga je mee?

In de week voorafgaand aan de Scholenzondag stonden de Bijbelverhalen over Bartimeüs, Zacheüs en de roeping van de discipelen centraal. Ook werden er werkstukken gemaakt, die te zien waren tijdens de Scholenzondag in de kerken.   

De leerlingen van de Verhoeff-Rollmanschool gingen naar de Dorpskerk (Klik hier voor de digitale liturgie) en de Bethelkerk.
De Prinses Beatrixschool verleende haar medewerking aan de dienst in de Ontmoetingskerk (Klik hier voor de orde van dienst).
De Goede Herderschool ging naar de Ichthuskerk.
De Da Costaschool was dit jaar bij Pinkstergemeente Morgenstond in de Salvatorkerk.

Van twee scholen ontvingen we enkele foto's: