Facebook Twitter Google Plus

Hulp aan Syrische vluchtelingen

8 februari 2020   |   Door EvV (Redactielid)
Op 12 februari hoopt Cobie Smit weer voor twee weken naar Jordanië te vertrekken om daar de kerk van Ds. Nour te gaan ondersteunen bij het werk onder de Syrische vluchtelingen.


Jan gaat i.v.m. zijn gezondheid niet meer mee. Een van de activiteiten van Cobie is, dat zij bij vluchtelinggezinnen op bezoek gaat. 

Graag wil ze deze gezinnen voorzien van een voedselpakket voor een maand. De pakketten worden bij lokale winkeliers ingekocht en de kosten bedragen ongeveer € 32,00 per stuk. Met zo’n pakket wordt een gezin een maand voorzien van hun basisbehoeften. Juist in deze tijd, waarin het daar nog koud is, hebben ze dat hard nodig. 

Helpt u haar mee?
Uw bijdrage is welkom op IBAN NL76 ABNA 0484 6740 48 t.n.v. Stichting CAMA Zending in Driebergen. In omschrijving graag “Mafraq Voedselpakket” vermelden.