Facebook Twitter Google Plus

Gelofte van geheimhouding

3 februari 2020   |   Door E M (Redactielid)
In de morgendienst van 2 februari jl. legde Arjo van der Steen de gelofte van geheimhouding af. Naast zijn pastoraal werk bij de Protestantse Gemeente Emmaüs, zal hij de komende tijd ook bijstand...

...  verlenen in het pastoraat onder de ouderen in de wijken 1 en 2 van de Hervormde wijkgemeente Bodegraven-Nieuwerbrug.

Voorganger ds. A. Baas. Thema: 'Klank en weerklank'
Klik hier voor de opname van de eredienst (Aflegging van de gelofte vanaf 1.10.28 uur)  

Ds. Baas stelde hem enkele vragen omtrent zijn roeping en de gelofte tot geheimhouding. Nadat Arjo uitsprak: 'Ja, dat beloof ik' ontving hij Gods zegen en zong de gemeente hem Psalm 119 vers 9 toe.

Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER,
Opdat hij leev', Uw woorden moog' bewaren,
En dat Uw Geest hem ware wijsheid leer',
Zijn oog verlicht', de nevels op doe klaren;
Dat zijne ziel de wond'ren zie en eer',
Die in Uw wet alom zich openbaren.