Facebook Twitter Google Plus

Paasactie

20 februari 2020   |   Door E M (Redactielid)

Afgelopen jaren is rondom Pasen de zgn. Paasgroetactie gehouden. Hierbij werden er ansichtkaarten uitgedeeld om zelf in te vullen en te versturen om zo gevangenen te bemoedigen in hun gevangenschap. 

We merken dat de respons hierop vanuit de gemeente sterk terugloopt, om die reden hebben we besloten hier een andere invulling aan te geven.

Als diaconie hebben we hierover nagedacht, echter willen we ook vanuit de gemeente zelf kinderen en ouderen de gelegenheid geven om met (enigszins vergelijkbare) waardevolle ideeën te komen als invulling van een actie.

Dus.. heb jij / heeft u een origineel idee?
Denk vanuit diaconaal oogpunt met liefde naar de naaste, dichtbij of ver weg.
Spreek ons aan of stuur de diaconie een mail: diaconiehervormdbodegraven@gmail.com

We horen graag wat van jou/u! 

Namens de diaconie,
Kees Koudstaal.