Facebook Twitter Google Plus

Gemeente bedankt!

14 februari 2020   |   Door EvV (Redactielid)
Blij zijn we met uw reacties op de enquête en tijdens de gemeenteavonden. Het eerste deel van het proces is klaar. De fase van delen is afgerond en delen dat heeft u gedaan.

 

In totaal zijn er 213 boekjes handmatig verwerkt door een groep van 10 gemeenteleden, we hebben het over 18.566 antwoorden. Daarnaast zijn er 392 geldige enquêtes ingevuld die goed zijn voor 14.000 antwoorden. We willen iedereen die hier een bijdrage aan geleverd heeft heel hartelijk danken.

Mooi om te zien is dat veel gemeenteleden aanvullende informatie hebben gegeven en soms heel open en kwetsbaar dingen deelden. Deze informatie helpt om de cijfers inhoud te geven. Tenslotte zijn ook de panelen vol geplakt. Met al uw inbreng gaan we door naar de volgende fase.

De komende weken gebruiken we om uw inbreng te verwerken en te analyseren. Daarnaast zijn we volop bezig met de voorbereiding van de 2e gemeenteavond op woensdag 18 maart. Staat de datum al in uw agenda? De gemeenteavond zal in het teken staan van ‘geloven doe je samen’. God brengt mensen samen door Zijn Woord. Hoe vertaalt zich dat in gemeente zijn? Kunnen we vanuit de Bijbel dan ook iets zeggen over hoe we met elkaar gemeente zijn. Later meer!

Wilt u het hele proces en de kerkenraden een plaats geven in uw persoonlijk gebed? Dat God ermee gediend zal zijn.

Namens de beide kerkenraden,

Jan de Vrij en Maurits Versteegh

 

  

 

 

Gemeenteavonden seizoen 19/20

Er zullen dit winterseizoen drie momenten worden georganiseerd, waarin we als gemeente met elkaar (jonger en ouder) kunnen delen wat er leeft, mogen dromen wat we hopen en verwachten en tot slot de kerkenraden bouwstenen aanreiken over wat te doen. Deze gemeenteavonden zijn een eerste stap om het beleid binnen onze gemeente te actualiseren.

Avond 1: 30 oktober 2019 "Delen"
Avond 2: 18 maart 2020 "Dromen"
Avond 3: 17 juni 2020 "Doen"