Facebook Twitter Google Plus

Doopdienst: 1 maart

2 maart 2020   |   Door E M (Redactielid)

Zondag 1 maart zijn in de Bethlehemkerk Elifaz en Aron gedoopt. Het thema van de dienst was ‘Jezus geneest een maanzieke jongen'. Voorganger: ds. A. Baas.

Aanvangstekst: "En er kwam een stem uit de wolk, die zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!" (Lukas 9 vers 35) Schriftlezing: Lukas 9: 37-45. Tekst: "Maar Jezus bestrafte de onreine geest, genas het kind en gaf het aan zijn vader terug." (Lukas 9 vers 42b)

Klik hier voor een link naar de eredienst. 

De dopelingen kregen de volgende doopteksten mee:
Elifaz Baldé (Elifaz): Van Jezus is gezegd: "Voorwaar onze ziekten heeft Hij op Zich genomen en ons leed heeft Hij gedragen" (Jesaja 53 vers 4a)
Aron Jan Samuel Hogendoorn (Aron): Van Jezus is gezegd: "Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld" (Jesaja 53 vers 5a)