Facebook Twitter Google Plus

Bevestiging Ambtsdragers

9 maart 2020   |   Door E M (Redactielid)
Zondagochtend 8 maart jl. werden in de Dorpskerk de broeders de Romph en Smits resp. in het ambt van evangelisatieouderling en kerkrentmeester bevestigd.

Voorganger: ds. A. Baas.
Begintekst: "God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden." (Johannes 3:17)
Schriftlezingen: 2 Koningen 1: 1-12 en Lukas 9: 51-56.
Tekst: "want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden." (Lukas 9: 56A)  Klik hier voor een link naar de eredienst.

Na hun jawoord op de vragen vanuit het formulier kregen beiden een persoonlijke tekst mee:

Bart de Romp (Bart): "Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is." (Lukas 19:10)
Jakobus Egbert Smits (Robert): "Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft." (Psalm 121:2)

  

Hierop zong de gemeente hen staande Gezang 9 vers 3 toe:

Dat zij hun ambt en plicht, o HEER,
Getrouw verrichten tot Uw eer;
Dat Uwe gunst hun werk bekroon',
Uw Geest hen leid' en in hen woon'.

Aansluitend zongen alle ambtsbroeders van wijk 2 Lied 260 uit 'Weerklank':

God maakt ons dienstbaar aan zijn werk,
roept ons tot taken in zijn kerk.
Hij biedt genadegaven aan;
Zijn Woord moet door de wereld gaan.

Hij die het van de Heer verwacht
en niet vertrouwt op eigen kracht,
komt bij de Heer in dienst te staan,
die voor de kudde uit wil gaan.

Een herder ziet naar schapen om,
maar is ook zelf Gods eigendom.
Op ’s Heren zegen kan hij aan
en zal Gods weg en wil verstaan.