Facebook Twitter Google Plus

Klok van Dorpskerk luidt

18 maart 2020   |   Door JKH
We willen graag gehoor geven aan de oproep om de kerkklokken te luiden. De klok van de Dorpskerk zal op de woensdagen 18 maart, 25 maart en 1 april van 19.00 uur tot 19.15 uur daarom ook geluid worden.


Zie de landelijke oproep
, waar ook vermeld staat: “Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.”

Moderamina wijken 1 en 2.