Facebook Twitter Google Plus

Maatregelen tegen het Coronavirus

19 maart 2020   |   Door EvV (Redactielid)
Bericht van de moderamina - De regering heeft na vorige week nieuwe maatregelen tegen het Coronavirus afgekondigd. De moderamina hebben daarom aangaande o.a. de kerkdiensten nieuwe besluiten genomen.

 

Update 25 maart 2020, 20.00 uur

Kerkdiensten

  • Er zal in onze gemeente vanaf komende zondag (22 maart 2020) één morgendienst en één avonddienst worden gehouden.
  • ’s Morgens zal de dienst in de Dorpskerk worden gehouden, en ’s avonds in de Bethlehemkerk.
  • De dienstdoende kerkenraadsleden zullen met de voorganger aanwezig zijn.
  • De kerkenraden vragen u dringend om thuis te blijven en de dienst thuis te beluisteren of te bekijken.
  • De doopsbediening zal zondag 22 maart niet plaatsvinden.

And

Andere activiteiten

De andere kerkelijke activiteiten die gepland stonden gaan voorlopig niet door.


Waar kun je naar toe met vragen in tijden van coronavirus

In deze bijzondere tijd is op allerlei gebieden hulp beschikbaar als je die nodig hebt; zie hiervoor de betreffende berichten op onze website en/of gemeente-app.

Voor pastorale zorg kun je uiteraard contact opnemen met je wijkouderling.

Maar er kunnen ook vragen zijn waarvan je deze, om welke reden dan ook, liever niet aan bovengenoemde personen stelt.

Dat kunnen vragen zijn over ons gemeente-zijn in deze tijd, over het beleid van de kerkenraden, over toekomst, over geestelijke nood, over financiën, over relaties, over kinderen en/of kleinkinderen, enzovoort.

Voor dit soort- en alle andere vragen is er in zowel wijk 1 als in wijk 2 een ouderling beschikbaar die je hiervoor kunt benaderen; telefonisch of per e-mail.

Zij zullen je vraag met jou bespreken en indien nodig of gewenst, verdere actie ondernemen.

Een ambtsdrager heeft geheimhoudingsplicht, dus het blijft tussen jou en hem.

Gemeenteleden uit wijk 1 kunnen contact opnemen met:

Gemeenteleden uit wijk 2 kunnen contact opnemen met:


We hopen en bidden dat spoedig al deze maatregelen niet meer nodig zijn. Tegelijk voelen we des temeer wat een voorrecht het is om met elkaar een gemeente van de Heere te mogen zijn, ook in deze moeilijke tijd. 

Moderamina wijken 1 en 2. 

Vragen? Klik hier.