Facebook Twitter Google Plus

Maatregelen tegen het Coronavirus

19 maart 2020   |   Door EvV (Redactielid)
Bericht van de moderamina -  Waar kun je naar toe met vragen in tijden van coronavirus? In deze bijzondere tijd is op allerlei gebieden hulp beschikbaar als je die nodig hebt.

Voor pastorale zorg kun je uiteraard contact opnemen met je wijkouderling.

Maar er kunnen ook vragen zijn waarvan je deze, om welke reden dan ook, liever niet aan bovengenoemde personen stelt.

Dat kunnen vragen zijn over ons gemeente-zijn in deze tijd, over het beleid van de kerkenraden, over toekomst, over geestelijke nood, over financiën, over relaties, over kinderen en/of kleinkinderen, enzovoort.

Voor dit soort- en alle andere vragen is er in zowel wijk 1 als in wijk 2 een ouderling beschikbaar die je hiervoor kunt benaderen; telefonisch of per e-mail.

Zij zullen je vraag met jou bespreken en indien nodig of gewenst, verdere actie ondernemen.

Een ambtsdrager heeft geheimhoudingsplicht, dus het blijft tussen jou en hem.

Gemeenteleden uit wijk 1 kunnen contact opnemen met:

Gemeenteleden uit wijk 2 kunnen contact opnemen met:


We hopen en bidden dat spoedig al deze maatregelen niet meer nodig zijn. Tegelijk voelen we des temeer wat een voorrecht het is om met elkaar een gemeente van de Heere te mogen zijn, ook in deze moeilijke tijd. 

Moderamina wijken 1 en 2. 

Terug naar de pagina: Corona -vragen? Klik hier.