Facebook Twitter Google Plus

Paascollecte 2020

24 maart 2020   |   Door E M (Redactielid)
Met Pasen mogen wij gedenken dat de Heere Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Dood en graf heeft Hij overwonnen.

Juist in deze tijd waarin het coronavirus in de hele wereld velen ziek maakt en ook vele levens eist, mogen wij getuigen dat de dood niet het laatste woord heeft, maar Christus.

Als gevolg van het coronavirus is er de laatste weken veel veranderd in de wereld en in onze kerkelijke samenkomsten. De kerkdiensten worden online gehouden en gemeenteactiviteiten kunnen niet meer plaats vinden. Dit heeft grote gevolgen voor ons als gemeente, ook op financieel gebied.

De Paascollecte, waar u binnenkort de brief voor ontvangt, is bestemd voor het kerkenwerk in onze gemeente. Wij willen u vragen ons gemeentewerk te steunen met deze extra gift. Dit kunt u doen via internetbankieren (heeft onze voorkeur) of met de aangehechte acceptgirokaart.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

Namens het College van Kerkrentmeesters, Wijkraad Cluster Hervormd, Kristiaan de Bruin.