Facebook Twitter Google Plus

Over ds. Poot in de oorlog, thuistips en Corona

29 april 2020   |   Door JKH

Grasduinen. Lees het verhaal van ds. Poot met oorlogsherinneringen. Meld je aan voor blikverbredende nieuwsbrieven van goede organisaties zoals ZOA en GZB. En laat je steunen door christelijke opiniemakers in deze turbulente tijd.

"We zijn vrij! We zijn vrij!” Deze woorden, die emeritus dominee Bob Poot uit Bodegraven op 5 mei 1945 hoorde op de boerderij waar hij als 19-jarige was ondergedoken, is hij nooit vergeten. Zijn verhaal verschijnt nu in het boek 75 jaar Vrijheid. Het boek is voor 8,95 euro te koop bij Readshop Karssen en bij Primera Raadhuisplein in Bodegraven. Lees het artikel in de Waarheidsvriend. Of lees het (premium) artikel in het AD. 

Meld je aan voor blikverbredende nieuwsbrieven van goede stichtingen. Kijk bijv op https://www.zoa.nl/contact/  Er zijn een aantal goede films online beschikbaar over het werk van ZOA. Er zijn ook kleurplaten voor kinderen.

Op de https://www.gzb.nl/ is te lezen hoe het werk van de GZB in crisistijd verandert.

De christelijke media in Nederland (zie bijv. CIP) geven allen ruimschoots ruimte aan bezinning op deze Coronatijd. Enerzijds is er het opmerken van Gods stem, als wake-up call en oproep tot bekering', tegelijk met de waarschuwing voor ons als beperkte schepselen om Gods beleid te kunnen doorgronden.

Het kan nuttig zijn ook over de  grens te kijken. Tim Keller (*) bijvoorbeeld ziet het als volgt: Door techniek en globalisering is het vroegere besef van onvermijdelijkheid van lijden en dood grotendeels verdwenen. Het huidige seculiere denken wil pijn ten koste van alles vermijden. Betekenis ligt uitsluitend in het hier en nu. De grote aantrekkingskracht van het Christendom in de eerste eeuwen: het geeft je: 1. Een God die zelf kwam om te lijden - onterecht. Hij weet wat het is. 2. Erkenning dat het lijden echt is en ook vaak ook onrecht. Kijk naar Getsemane, kijk naar het kruis. Je hoeft niet stoïcijns te zijn je mag het uitschreeuwen. 3. Belofte van opstanding en eeuwig leven op nieuwe hemel en aarde. Met behoud van je persoon  en van persoonlijke liefde (itt het Boeddisme).

De rol van de kerk midden in Covid-19 crisis: Neem het serieus en wees als de Barmhartige Samaritaan. In het gesprek met 'buitenstaanders' noemt Tim Keller vaak: Waarom laat God dit toe? Ik weet dat niet - maar er kunnen redenen zijn die ik als beperkt mens niet kan zien. Het is in elk geval geen onverschilligheid: God heeft deze wereld lief, Hij zond Zijn Zoon die kwam om te lijden. En naast ons komt staan.

(*) Zie ook bijgaande zeer toegankelijke video's Met onder meer een preek over het boek Job, bijbelse bouwstenen door John Piper.  Tim Kellers boodschap is ook te lezen in 'Aan Gods hand door pijn en lijden'.

Lees verder al eerder verschenen materiaal