Facebook Twitter Google Plus

Creatieve Challenge: Uitslag bekend!

28 mei 2020   |   Door EvV (Redactielid)
In onze grote gemeente zit ook veel creativiteit. Daarom was er een uitdaging om een creatieve verwerking te maken van (de betekenis van) Hemelvaart en/of Pinksteren. Iedereen kon mee doen!

Er waren vier categorieën:
1) tot 14 jaar
2) 14 t/m 25 jaar
3) Ouder dan 25
4) Gezinnen

Er zijn in alle categoriën werken ingeleverd. De winnaars per categorie zijn bekend.
1) tot 14 jaar: Florian de Groot 
2) 14 t/m 25 jaar: n.v.t. 
3) Ouder dan 25: 1. Elly Mes;  2. Emmy Soet; 3. Els Maarleveld
4) Gezinnen: Famile van den Hoek

Hierbij de uitleg van de mensen die iets gemaakt hebben voor de creatieve challenge.

Categorie -14

-          filmpje van Florian de Groot: Hemelvaart

-          wolk van Amelie Lindeboom (dochter van Vivian van Keeken)

-          filmpje van Christianne de Wit


Categorie 25+

-          Schilderij in vuur en vlam; Riet Noordhoek

-          Schilderij van Elly Maarleveld

-          Schilderij van Els Maarleveld (kan ook worden omgedraaid)

-          Schilderij Elly Mes

Thema: Hemelvaart én Pinksteren.
Hemelvaart: ... en een wolk onttrok Hem aan hun ogen... Hand. 1: 9 eind.... De wolk zie je rechtsboven op het schilderij.
In vers 13 lezen we dat ze naar de bovenzaal gingen en daar bleven..   de bovenzaal...achter de ramen zie je de discipelen...

Handelingen 2
vers 1....    ze waren bijeen
vers 2 ....   geluid als van een geweldige windvlaag de palmboom laat dat zien
vers 3.....   tongen van vuur, en het zat op ieder van hen
vers 4 ....   en begonnen te spreken in andere talen
vers 5- 13  godvrezende mannen... de menigte kwam samen...Parthen, Meden....
vers 14      Petrus die de mensen toespreekt (hij staat beneden voor de ingang van het huis) Het waren "tongen als van vuur".....maar het is een uitslaande brand! Je ziet de vlammen uit het raam van de bovenzaal komen.... de bovenzaal uit...  Jeruzalem in... de heĺe wereld over.

Het Evangelie gaat als een "lopend vuurtje" de wereld door!
Gedreven door de Heilige Geest.... de wind....Die blaast waarheen Hij wil...

- Gedicht door Emmy Soet:

Kom Schepper Geest.
We leven in een tijd van wachten
op wat komen gaat,
een coronacrisis, vele klachten
in een wereld die het meemaakt.

Hoe kunnen we dit doorstaan,
in deze onzekere tijden
met leefregels om door te gaan
in tijd van ziekte en lijden?

En toch wij staan er niet alleen voor
er is een Helper in onze nood,
een Machtige Heiland Die door
lijden heen, overwon duivel en dood!

Jezus, Gods Zoon Hij leeft
Die uit de dood is opgestaan
Die aan een ieder die geloofd, geeft
kracht van omhoog bekleed, om te gaan.

Op weg met de Heilige Geest van boven,
die andere Trooster op wie wij wachten.
We hoeven niet alleen te gaan
met ons hart en onze gedachten.

Jezus laat ons nooit alleen gaan,
Ik ben met u alle dagen
met deze belofte kunnen we het leven aan
om te getuigen dat zal zeker slagen!

Wat een Pinksterfeest,
de komst van Zijn Heilige Geest,
in ons hart en in ons leven
door God aan ons gegeven! Halleluja!!
Emmy Soet-Minnee

Categorie gezinnen

-          Drieluik: Familie van den Hoek

Hemelvaartsdag (gemaakt door Bas en Tijs), Jezus vaart op een wolk naar de hemel waar de Vader op Hem wacht. Het wachten begint ook voor de 11 discipelen die naar Jezus staan te kijken. De engelen vertellen hen dat langer kijken geen zin heeft. De 9 nachten van wachten beginnen. Even geduld aub staat in beeld. Met daarin het tweede deel van de drieluik: de wezenzondag (gemaakt door Cris) Maar gelukkig is het weeshuis permanent gesloten, want Jezus heeft beloofd dat Hij ons geen wezen laat. In het derde deel van de drieluik staan de 12 discipelen (inmiddels is er 1 toegevoegd ..Matthias) te bidden. Hier zijn ze al die tijd mee bezig geweest. De Heiilge Geest (de duif) wacht tot Hij de vlammetjes op 1ste Pinksterdag mag aansteken. Met dit stuk van het drieluik heeft Femke met haar moeder samengewerkt. Een echte gezinsopdracht waar we met veel plezier aan hebben gewerkt. Het is altijd mooi om zoiets te maken rondom de feestdagen die belangrjjk zijn in Gods Koninkrijk.
 

-          Kijkdoos: Familie de Romph

Sifra (3 jaar) heeft de doos geverfd, de regenboog gekleurd, de schelpen gezocht en geplakt en de legopoppetjes uitgezocht. Marin (1 jaar) heeft de bosjes en Jezus gekleurd. Mama heeft de wolken gemaakt, de schelpen geschreven en de vlammen gemaakt. Papa heeft aangemoedigd en complimenten gegeven.
 

-          Schilderij: Familie van Lunteren (Ina en Joanne (14 jaar)

Hemelvaart en Pinksteren
In deze tekening zien we de aarde, de wolk die het zicht van de discipelen aan Jezus ontnam en de hemel.

De wolk staat voor Hemelvaart: Jezus ging terug naar Zijn vader in de Hemel. Hierdoor maakt Hij ruimte voor de Heilige Geest, verbeeld in de duif. Dit beeld komt o.a. terug in Lukas 3:22 bij de doop van Jezus. In de Hemel troont Jezus aan Gods rechterhand: Hij regeert met de Vader. Daarom de kroon. In de kroon is de kleur rood gebruikt voor de edelsteen Jaspis: Hij zit aan Mijn rechterhand. Blauw staat voor de opaal: God is mijn rechter. Groen staat voor smaragd: In Hem ben ik jullie geheel toegewijd. In de Hemel bidt of pleit Jezus voor ons, Hebreeën 7:25; daarom biddende handen. De huisjes staan voor de vele woningen in het huis van God. Hierover staat geschreven in Johannes 14:2 en 3.De ladder staat voor de verbinding van de hemel met de aarde: In Genesis 28 staat geschreven over Jakob in Bethel. Genesis 28:12-15: In dit bijbelgedeelte spreekt God beloften uit. Vanuit de hemel heeft Hij Jakob en zijn nageslacht op het oog. Het stralende licht uit de hemel straalt door tot op aarde: wij mogen hier op aarde al glimpen van Gods Majesteit zien. 

Klik hier voor de uitzending waarin de inzendingen werden besproken en de prijzen werden uitgereikt.

========

Meer info over Oline Gemeente?
Klik hier of neem contact op met Elma Oudshoorn (tel.: 0621951627 of mail: [email protected]) of Eveline Segers (tel: 0630744657 of mail: [email protected]).