Facebook Twitter Google Plus

"I have a dream"

11 juni 2020   |   Door EvV (Redactielid)
Legendarische woorden van ds. Martin Luther King, ze klonken in 1963, en ze klinken nog steeds. Of beter gezegd, in deze weken klinken ze misschien wel heftiger dan ooit.

Blijkbaar hebben we de les van het Pinksterfeest nog niet helemaal begrepen. Immers, we zingen zo makkelijk: de Geest spreekt alle talen, en doet ons elkaar verstaan.

Niet de dood van George Floyd, niet de dood van ds. Martin Luther King, en niet uit onszelf, “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”  (Efeze 2 vers 8-10)

Alleen de dood van Jezus Christus leert ons zingen:

I have a dream,
For all humanity,
That we may know truth and dignity;
That peace on earth becomes reality
And that one day we'll stand arm in arm, hand in hand

Yes, I have a dream,
A dream for all the people in the world;
That peace, hope and freedom shall ring
Yes, I have a dream

I have a dream,
A dream for all mankind,
That we may come to a place in time
When we may know that true peace of mind,
That comes when we share,
When we learn how to care

Yes, I have a dream,
A dream for all the people in the world;
That peace, hope and freedom shall ring
Yes, I have a dream

I dream that all nations shall celebrate,
that every trace of fear will be gone
That we will join our voices in unity
And sing freedom's song

I have a dream,
A dream for everyone,
That hope will shine like a morning star
And with the day that has just begun,
We may come to embrace the entire human race

Yes, I have a dream,
A dream for all the people in the world;
That peace, hope and freedom shall ring
Yes, I have a dream
 

Namens wijk 1,
Ad Lugthart, Anne Grijzenhout