Facebook Twitter Google Plus

Weer naar de kerk, wat is mogelijk?

19 juni 2020   |   Door EvV (Redactielid)
We mogen weer naar de kerk, maar wat zijn de regels als je daar komt? Mag je meezingen, mag je naar het toilet? En hoe zit dat in 't Anker? Wellicht allemaal vragen die leven.

 

Het Corona team heeft gebruiksplannen opgesteld voor de kerken en voor 't Anker. De kerkenraden hebben met deze plannen ingestemd.

Dat betekent dat we ons met elkaar aan deze gebruiksplannen gaan houden. Ook al is dat een wijziging met hoe het voorheen ging.

We hopen dat er snel meer ruimte komt voor samenkomsten en we de regels verder kunnen versoepelen. Maar tot zolang vragen we uw en jullie medewerking om de regels zo correct mogelijk na te leven.

 

Gebruiksplan Dorpskerk en Bethlehemkerk

 

Gebruiksplan 't Anker

 

 

Gebruiksplan huwelijksdienst

 

Vragen? Stuur een mail aan het Corona team via [email protected]