Facebook Twitter Google Plus

Gemeente-avond 2 juli: Samen, met elkaar

29 juni 2020   |   Door EvV (Redactielid)
De uitzending op 2 juli van De Online Gemeente is geheel gereserveerd voor (een alternatieve) Gemeente-avond. Het thema van deze avond is "Samen, met elkaar".

Deze woorden vormen een stevige rode draad in het Nieuwe Testament. Dit thema staat deze hele week in de schijnwerpers. We doen dit op verschillende manieren. Eén daarvan is een tasje met daarin een aantal initiatieven om het gemeente zijn deze week extra aandacht te geven. Alle abonnees van kerkklanken ontvingen een tasje.

  

Daarnaast staat de uitzending van De Online Gemeente in het teken van samen gemeente zijn. We kijken onder andere met elkaar naar interviews die gehouden zijn met gemeenteleden. Bekijk de trailer hieronder voor een eerste indruk. Na zondag 28 juni hoort u meer details over de uitzending. 

Zo geven we op een andere manier toch invulling aan de tweede gemeenteavond die gepland stond op 18 maart, maar die helaas geannuleerd moest worden.

Hartelijke groet,
namens beide kerkenraden,
de beleidscommissie. 

* * *

Gemeenteavonden seizoen 19/20

Er zullen dit winterseizoen drie momenten worden georganiseerd, waarin we als gemeente met elkaar (jonger en ouder) kunnen delen wat er leeft, mogen dromen wat we hopen en verwachten en tot slot de kerkenraden bouwstenen aanreiken over wat te doen. Deze gemeenteavonden zijn een eerste stap om het beleid binnen onze gemeente te actualiseren.

Avond 1: 30 oktober 2019 "Delen"
Avond 2: 18 maart 2020 "Dromen" (Geannuleerd), 2 juli online uitzending
Avond 3: 17 juni 2020 "Doen" (Geannuleerd)